ผลงานจัดจำหน่าย-จัดส่ง พื้นไม้ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯเพื่อนำไปติดตั้งเอง